Đồng Hồ SK mặt lửa đỏ

3.200.000 1.799.000

Phiên bản Đồng hồ SK mặt lửa huyền thoại – đồng hồ 4 đinh – đồng hồ thủy quân lục chiến nay đã trở lại và lợi hại hơn xưa.